Witaj!

E-portfolio umożliwia Ci zebranie danych dotyczących Twoich dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych i zawodowych. Informacje, które wprowadzisz do E-portfolio, będą wykorzystane podczas rekrutacji na Uniwersytet Warszawski w procesie Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU). Żeby skorzystać z E-portfolio, musisz najpierw zarejestrować się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Następnie zaloguj się do E-portfolio, używając tej samej nazwy użytkownika i hasła jak w IRK.Pomoc techniczna: come@uw.edu.pl